இல. பதவி

இருக்க வேண்டிய அலுவலர்கள்

நிரந்தரம்

வெற்றிடம்

மேலதிகம்
01. பிரதேச செயலாளர் 01 - 01
02. உதவி பிரதேச செயலாளர் 01 01 -
03. கணக்காளர் 01 01 -
04. நிருவாக உத்தியோகத்தர் 01 - 01
05. உதவி பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) 01 01 -
06. நிருவாக கிராம சேவகர் 01 01
-
07 பிரதி மாவட்ட பதிவாளர் 01 01
08. அரச முகாமைத்துவ உதவியாளர் 30 29 01
 09 தொழிநுட்ப உதவியாளர் 01  01
10. அபிவிருத்தி ஒன்றிணைப்பாளர் 01 01 -
11 அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 11 11
12 அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 76  77 01
13 சாரதி 02 01 01
14 அலுவலக வே.உதவியாளர் - I 07 07 -
15 தொழிநுட்ப வேலையாள் 02 01 01
16 கிராம சேவகர் 67 60 07
17 தகவல் தொடர்பாடல் தொழிநுட்ப உதவியாளர்
01  - 01
மொத்தம் 204 192 13 01

News & Events

28
ஆக2017
டெங்கு ஒழிப்பு வேலைத் திட்டம்-2019

டெங்கு ஒழிப்பு வேலைத் திட்டம்-2019

    பண்டுவஸ்நுவர பிரதேச செயலகத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு அதனைச்...

28
ஆக2017
படைப் புழு சம்பந்தமாக விழிப்பூட்டும் வேலைத் திட்டம்

படைப் புழு சம்பந்தமாக விழிப்பூட்டும் வேலைத் திட்டம்

  படைப் புழுவின் சேதத்தைக் குறைப்பது சம்பந்தமாக அனைத்து...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top