திருமதி.எஸ்.ஏ.வய்.ஆர். ஜயதிலக

உதவிப் பிரதேச செயலாளர்

தொலை பேசி இல.037-3985525,076 - 8507508

2016 ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க தகவலுக்கான உரிமைச் சட்டம்

தகவல்களைப் பெறுவதற்கான விண்ணப்பப்படிவம்(RTI 1)

தகவல் ​வேண்டுதல் கிடைத்தது என்பதை அறிவித்தல். (RTI 2)

தகவல் ​வேண்டுதலை பதிவு செய்யும். (RTI 3)

தகவல் ​வேண்டுதலை பொறுப்பேற்றதை அறிவித்தல். (RTI 4)

தகவல் ​வேண்டுதலை எதிர்த்தல் (RTI 5)

தகவல் ​வேண்டும் காலத்தை நீடித்தல். (RTI 6)

மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தகவல் பரிமாற்றல்.(RTI 7)

மேன்முறையீட்டைப் பொறுப்பேற்றல்.(RTI 8)

2016 ஆம் ஆண்டு 12ஆம் இலக்க தகவல் பெறும் உரிமைச் சட்ட மேன்முறையீட்டுக் கோவை. (RTI 9)

பெயர் குறிப்பிட்ட அலுவலகரிடம் அனுப்பும் மேன்முறையீட்டு விண்ணப்பப்படிவம்(RTI 10)

எதிர்ப்புத் தெரிவிக்கும் விபரக் கோவை (RTI 11)

தகவல் அலுவலகரின் விபரம் (RTI 12)

தகவல் பெறும் உரிமை பற்றி கொமிஷன் சபையிடம் மேற்கொள்ளப்படும் மேன்முறையீடு

 

News & Events

28
ஆக2017
டெங்கு ஒழிப்பு வேலைத் திட்டம்-2019

டெங்கு ஒழிப்பு வேலைத் திட்டம்-2019

    பண்டுவஸ்நுவர பிரதேச செயலகத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு அதனைச்...

28
ஆக2017
படைப் புழு சம்பந்தமாக விழிப்பூட்டும் வேலைத் திட்டம்

படைப் புழு சம்பந்தமாக விழிப்பூட்டும் வேலைத் திட்டம்

  படைப் புழுவின் சேதத்தைக் குறைப்பது சம்பந்தமாக அனைத்து...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top