தாபனத்தின் பெயர் முகவரி
1 கமநலச் சேவை அபிவிருத்தி அடிப்படை பண்டுவஸ்நுவர, ஹெட்டிபொல
2 சர்வோதய தாபனம் ஹெட்டிபொல
3 ரொடரி விளையாட்டுக் கழகம் ஹெட்டிபொல
4 இலங்கை சுமித்ரயோ ஹெட்டிபொல
5 லயன்ஸ் விளையாட்டுக் கழகம் ஹெட்டிபொல
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

News & Events

28
ஆக2017
டெங்கு ஒழிப்பு வேலைத் திட்டம்-2019

டெங்கு ஒழிப்பு வேலைத் திட்டம்-2019

    பண்டுவஸ்நுவர பிரதேச செயலகத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு அதனைச்...

28
ஆக2017
படைப் புழு சம்பந்தமாக விழிப்பூட்டும் வேலைத் திட்டம்

படைப் புழு சம்பந்தமாக விழிப்பூட்டும் வேலைத் திட்டம்

  படைப் புழுவின் சேதத்தைக் குறைப்பது சம்பந்தமாக அனைத்து...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top