தொடர்பாடல் நிலையம்
முகவரி தொலைபேசி இல.
அனர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு வித்யா மாவத, கொழும்பு 07 +94 112 665 352
தேசிய அனர்த்த நிவாரண சேவை நிலையம் வித்யா மாவத, கொழும்பு 07 +94 112 665 258
அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையம் வித்யா மாவத, கொழும்பு 07 +94 112 136 136
+94 112 670 070
+94 112 136 100
மாவட்ட அனர்த்த முகாமைத்துவ அலகு மாவட்ட செயலகம், குருணாகல் +94 372 221 709
அனர்த்த நிவாரண சேவை தொடர்பாளர் மாவட்ட செயலகம், குருணாகல் +94 718 196 616
அனர்த்த நிவாரண சேவை அதிகாரி பிரதேச செயலகம், பண்டுவஸ்நுவர மேற்கு +94 710 330 240

News & Events

28
ஆக2017
தொழில் சந்தை

தொழில் சந்தை

   பண்டுவஸ்நுவர மேற்கு பிரதேச செயலகத்தின் ஏற்பாட்டுடன் திறன்கள்...

28
ஆக2017
புது வருடக் கொண்டாட்டம் - 2019

புது வருடக் கொண்டாட்டம் - 2019

  பண்டுவஸ்நுவர மேற்கு பிரதேச செயலகத்தின் காரியாலய அலுவலகர்களுக்கான...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top