தொடர்பாடல் நிலையம்
முகவரி தொலைபேசி இல.
அனர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு வித்யா மாவத, கொழும்பு 07 +94 112 665 352
தேசிய அனர்த்த நிவாரண சேவை நிலையம் வித்யா மாவத, கொழும்பு 07 +94 112 665 258
அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையம் வித்யா மாவத, கொழும்பு 07 +94 112 136 136
+94 112 670 070
+94 112 136 100
மாவட்ட அனர்த்த முகாமைத்துவ அலகு மாவட்ட செயலகம், குருணாகல் +94 372 221 709
அனர்த்த நிவாரண சேவை தொடர்பாளர் மாவட்ட செயலகம், குருணாகல் +94 718 196 616
அனர்த்த நிவாரண சேவை அதிகாரி பிரதேச செயலகம், பண்டுவஸ்நுவர மேற்கு +94 710 330 240

News & Events

28
ஆக2017
டெங்கு ஒழிப்பு வேலைத் திட்டம்-2019

டெங்கு ஒழிப்பு வேலைத் திட்டம்-2019

    பண்டுவஸ்நுவர பிரதேச செயலகத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு அதனைச்...

28
ஆக2017
படைப் புழு சம்பந்தமாக விழிப்பூட்டும் வேலைத் திட்டம்

படைப் புழு சம்பந்தமாக விழிப்பூட்டும் வேலைத் திட்டம்

  படைப் புழுவின் சேதத்தைக் குறைப்பது சம்பந்தமாக அனைத்து...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top