பிரதேச செயலாளர் (வேலை பார்த்தல்)

abc
 
பெயர் திரு.என்.ஏ.ஏ.எஸ். ப்ரியங்கர
தகைமைகள்
 • இளமானிப் பட்டம் (உயிரியல்) - கொழும்பு பல்கலைக்கழகம்
 • முதுமானிப் பட்டம்(சமூகவியல்) - களனி பல்கலைக்கழகம்.
 • சர்வதேச கனணி இயக்குனர் உரிமம்.
 • சர்வதேச வர்த்தகத்தில் தொழிலாளர் மற்றும் சேவை இடையிலான தொடர்பு சம்பந்தமான நிகழ்சித் திட்டத்தில் பங்கு கொள்ளுதல். (வீ.வீ. கிரி சர்வதேச தொழில் நிறுவனம் NOIDA) - இந்தியா.
 • தரப்படுத்தல் வேலைத் திட்டம்( ISO 9001:2008 ), பண்பு வேலைப்பாடுகள் மற்றும் உள்ளக கணக்குப் பரிசோதனைகளில் சம்பந்தப் படுதல்( ISO 9001:2008 பண்பு முகாமைத்துவ முறை ) - இலங்கை தரப்படுத்தல்  நிறுவனம். 
 • அரச நிருவாகம் தொடர்பான சான்றிதல் - இலங்கை நிருவாக அபிவிருத்தி நிறுவனம்.
 • சிறிய நிதி வளங்களில் சமூக அடிப்படையிலான நிறுவனங்களின் செயற்பாடுகளும் பொறுப்புக்களும்(CBOS)  - இலங்கை மத்திய வங்கி.
 • சிற்ய நடுத்தர நிறுவனங்களை மேம்படுத்துவதற்கான மாவட்ட பிரதேச செயலகங்களின் திறன் - மொனாஷா பல்கலைக்கழகம், அவுஸ்திரேலியா.  

 

தொழில் வரலாறு
 • உதவிப் பிரதேச செயலாளர் - பிரதேச செயலகம், எலபாத
 • உதவி சமூர்த்தி அத்தியட்சகர் - இரத்தினபுரி மாவட்ட சமூர்த்தி அலுவலகம்.
 • உதவி சமூர்த்தி அத்தியட்சகர் - குருணாகல் மாவட்ட சமூர்த்தி அலுவலகம்.
 • பிரதேச செயலாளர் - பிரதேச செயலகம், பன்னல

உதவிப் பிரதேச செயலாளர் - I

 aaa பெயர் திருமதி. எஸ்.ஏ.வய்.ஆர். ஜயதிலக
தகைமைகள்
 • சர்வதேச அபிவிருத்திப் பிரவேசம் தொடர்பான முதுமானிப் பட்டம் - மொனேஷ் பல்கலைக்கழகம், அவுஸ்திரேலியா
 • கலை மானி பட்டம் - கொழும்பு பல்கலைக்கழகம்
 • அரச நிருவாக டிப்ளோமா - இலங்கை நிருவாக அபிவிருத்தி நிறுவனம்
 • நேர்த்தியான வேலைக்கான தொழில் தராதரம் - சர்வதேச தொழில் ஸ்தாபன பயிற்சி நிலையம் - டியுரின், இதாலி
 • தொழில் தராதரம் மீதான வேலைத்திட்டம் - சர்வதேச தொழில் ஸ்தாபனம் - ஜெனீவா, சுவிட்சர்லாந்து
தொழில் வரலாறு
 • உதவிப் பணிப்பாளர் (ஆய்வு & அபிவிருத்தி) -தொழில் அமைச்சு & தொழில் உறவுகள்
 • உதவி செயலாளர் (வௌிநாட்டு உறவுகள்) - தொழில் அமைச்சு & தொழில் உறவுகள்.
 • உதவி பிரதேச செயலாளர் - பிரதேச செயலகம், பண்டுவஸ்நுவர- மேற்கு 

கணக்காளர்

 acco பெயர் திருமதி. எஸ்.எம்.ஜே.டப்ளிவ். பண்டார.
தகைமைகள்
 • வியாபார நிருவாகத்தில் விஞ்ஞான விசேட பட்டம்- ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகம்
 • கனணி தொடர்பான ஆரம்ப பயிற்சி(ICTA)
தொழில் வரலாறு
 • புத்தக வைப்பாளர் - வனப் பாதுகாப்புத் திணைக்களம்.
 • அரச முகாமைத்துவ உதவியாளர் - வனப் பாதுகாப்புத் திணைக்களம்.
 • அரச முகாமைத்துவ உதவியாளர் - பிரதேச செயலகம், கனேவத்த.
 • கணக்காளர் - உயர் நீதிமன்றம், குருணாகல்.
 • கணக்காளர் - பிரதேச செயலகம், பிங்கிரிய

உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)

 accccc பெயர் செல்வி. கே.ஏ. புஷ்பா தமயந்தி
தகைமைகள்
 • விஞ்ஞான விசேட பட்டம்- பேராதெனிய பல்கலைக்கழகம்.
 • வியாபார முகாமைத்துவத்தில் Phd பட்டம் - வயம்ப பல்கலைக்கழகம். (ஆங்கில மொழி மூலம்)
 • தொழில் சம்பந்தமான ஆங்கில சான்றிதல் பாடநெறி, திறந்த பல்கலைக்கழகம். (1999)
தொழில் வரலாறு
 • ஆசிரியர்(உதவி), நக்காவத்த தேசிய கல்லூரி.

நிருவாக உத்தியோகத்தர்

  ccc பெயர் திருமதி.ஏ.எம். இந்த்ரா அதிகாரி
தகைமைகள்
 • உயர் தரப் பரீட்சை.
 • ஆங்கில சான்றிதல் பாடநெறி - வடமேல் மாகாண சபையின் பயிற்சி அலகு (2006-2007)
தொழில் வரலாறு
 • எழுத்தாளர், மீன்பிடிக் கைத்தொழில் அமைச்சு - வடமேல் மாகாணம்
 • எழுத்தாளர், பிரதேச செயலகம் - மாஸ்பொத
 • அரச முகாமைத்துவ உதவியாளர், பிரதேச செயலகம் - ஹெட்டிபொல
 • அரச முகாமைத்துவ உதவியாளர் - பிரதேச செயலகம் - மாஸ்பொத
 • அரச முகாமைத்துவ உதவியாளர், பிரதேச செயலகம் - வாரியபொல

நிருவாக உத்தியோகத்தர்

    
   
   

News & Events

28
ஆக2017
டெங்கு ஒழிப்பு வேலைத் திட்டம்-2019

டெங்கு ஒழிப்பு வேலைத் திட்டம்-2019

    பண்டுவஸ்நுவர பிரதேச செயலகத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு அதனைச்...

28
ஆக2017
படைப் புழு சம்பந்தமாக விழிப்பூட்டும் வேலைத் திட்டம்

படைப் புழு சம்பந்தமாக விழிப்பூட்டும் வேலைத் திட்டம்

  படைப் புழுவின் சேதத்தைக் குறைப்பது சம்பந்தமாக அனைத்து...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top