இல தபால் நிலையம்        தபால் இல.                    தொலைபேசி இலக்கம்             
       

01    

தபால் நிலையம்        -  ஹெட்டிபொல

60430

+94 372291050

02

உப தபால் நிலையம்    - Panduwasnuwara

  +94 372291343

03

தபால் நிலையம்Post office          - Pihimbiya Rathmale

60439

 

04

உப தபால் நிலையம்Sub post office    - Sunandapura

60436

 

05

தபால் நிலையம்Post office         - Kooratihena

60438   

06

உப தபால் நிலையம்Sub post office   - Mandapola

60434

+94 372293094

07

உப தபால் நிலையம்Sub post office  - Moonamaldeniya

60218

+94 372291380

08

உப தபால் நிலையம்Sub post office  - Ehala Gomugomuwa

60211

 

09

உப தபால் நிலையம்  - பண்டார கொஸ்Bandarakoswaththa

60424

+94 372293512

10

உப தபால் நிலையம்  - நாகொல்லாகொட

60226

+94 372291381

11

உப தபால் நிலையம்  - துதிரிபிடிகம

60426

 

12

உப தபால் நிலையம்  - பஹல கொமுகொமுவ

 60211   

13

உப தபால் நிலையம் - அகுரண

60438

 

14

உப தபால் நிலையம் - கனத்தேவெவ

60422

+94 372293513

15

உப தபால் நிலையம் -ஹல்மில்லவெவ

60441   

News & Events

28
ஆக2017
டெங்கு ஒழிப்பு வேலைத் திட்டம்-2019

டெங்கு ஒழிப்பு வேலைத் திட்டம்-2019

    பண்டுவஸ்நுவர பிரதேச செயலகத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு அதனைச்...

28
ஆக2017
படைப் புழு சம்பந்தமாக விழிப்பூட்டும் வேலைத் திட்டம்

படைப் புழு சம்பந்தமாக விழிப்பூட்டும் வேலைத் திட்டம்

  படைப் புழுவின் சேதத்தைக் குறைப்பது சம்பந்தமாக அனைத்து...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top