இல தபால் நிலையம்        தபால் இல.                    தொலைபேசி இலக்கம்             
       

01    

தபால் நிலையம்        -  ஹெட்டிபொல

60430

+94 372291050

02

உப தபால் நிலையம்    - Panduwasnuwara

  +94 372291343

03

தபால் நிலையம்Post office          - Pihimbiya Rathmale

60439

 

04

உப தபால் நிலையம்Sub post office    - Sunandapura

60436

 

05

தபால் நிலையம்Post office         - Kooratihena

60438   

06

உப தபால் நிலையம்Sub post office   - Mandapola

60434

+94 372293094

07

உப தபால் நிலையம்Sub post office  - Moonamaldeniya

60218

+94 372291380

08

உப தபால் நிலையம்Sub post office  - Ehala Gomugomuwa

60211

 

09

உப தபால் நிலையம்  - பண்டார கொஸ்Bandarakoswaththa

60424

+94 372293512

10

உப தபால் நிலையம்  - நாகொல்லாகொட

60226

+94 372291381

11

உப தபால் நிலையம்  - துதிரிபிடிகம

60426

 

12

உப தபால் நிலையம்  - பஹல கொமுகொமுவ

 60211   

13

உப தபால் நிலையம் - அகுரண

60438

 

14

உப தபால் நிலையம் - கனத்தேவெவ

60422

+94 372293513

15

உப தபால் நிலையம் -ஹல்மில்லவெவ

60441   

News & Events

28
ஆக2017
தொழில் சந்தை

தொழில் சந்தை

   பண்டுவஸ்நுவர மேற்கு பிரதேச செயலகத்தின் ஏற்பாட்டுடன் திறன்கள்...

28
ஆக2017
புது வருடக் கொண்டாட்டம் - 2019

புது வருடக் கொண்டாட்டம் - 2019

  பண்டுவஸ்நுவர மேற்கு பிரதேச செயலகத்தின் காரியாலய அலுவலகர்களுக்கான...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top