• ஓய்வூதியக்  கொடுப்பனவு
    [PDF - 0.0 KB]

  • தங்கி வாழ்வோர்களுக்கான கொடுப்பனவு
    [PDF - 0.0 KB]
  • விதவைகள் அநாதைகள் ஓய்வூதியம்
    [PDF - 0.0 KB]

News & Events

28
ஆக2017
தொழில் சந்தை

தொழில் சந்தை

   பண்டுவஸ்நுவர மேற்கு பிரதேச செயலகத்தின் ஏற்பாட்டுடன் திறன்கள்...

28
ஆக2017
புது வருடக் கொண்டாட்டம் - 2019

புது வருடக் கொண்டாட்டம் - 2019

  பண்டுவஸ்நுவர மேற்கு பிரதேச செயலகத்தின் காரியாலய அலுவலகர்களுக்கான...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top